Tiêu đề của website

Sunday, 24/10/2021 - 11:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS TÂN MAI - HOÀNG MAI - HÀ NỘI

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021- 2022

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS TÂN MAI

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ TỰ NHIÊN

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022

                                                                                                                                                               Số 1- Áp dụng từ ngày 06/9/2021

 

TT

GIÁO VIÊN

CHUYÊN MÔN

CHỦ NHIỆM

TN, HN

CÔNG TÁC KHÁC

TS

TIẾT

TOÁN

LÝ-

KHTN

HÓA-

KHTN

SINH-

KHTN

ĐỊA

CÔNG NGHỆ

TIN HỌC

TỰ CHỌN

1

Nguyễn Phạm Cường

 

7A7,A8

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý

2

2

Kiều Thị Thanh Huyền

8A1

9A2

(8)

 

 

 

 

 

 

 

8A1

 (4)

Quản lý

12

3

Nguyễn Thị Thùy Nga

6A11,9A3, 7A10

 (12)

 

 

 

 

9A3

 (1)

 

 

9A3

 (4)

TP

 (1)

18

4

Nguyễn Thị Hường

6A1,7A9,

9A1

(12)

 

 

 

 

9A1

 (1)

 

 

6A1

(4)

NTT9

 (1)

18

5

Vũ Thị Dung

7A3,8A8,

9A9

 (12)

 

 

 

 

9A9

 (1)

 

 

7A3

(4)

 

17

6

Đỗ Thị Thơm

7A5,8A4,

6A5

(12)

 

 

 

 

9A6

 (1)

 

 

7A5

 (4)

NTT8

 (1)

18

7

Phùng Thị Chinh

8A2,9A4,

6A3

 (12)

 

 

 

 

9A4

 (1)

 

 

8A2

 (4)

TT

 (3)

20

8

Nguyễn Huệ Hường

9A7,8A6, 6A9

 (12)

 

 

 

 

8A6,

9A7 (3)

 

 

9A7 (4)

 

19

9

Vũ Thị Thanh Bình

7A1,8A3 6A2

(12)

 

 

 

 

9A2

(1)

 

 

8A3

 (4)

NTT7

(1)

18

10

Bùi Khánh Huyền

8A5,9A5 6A7

 (12)

 

 

 

 

9A5

(1)

 

 

6A7

 (4)

 

17

11

Vũ Thị Bảo Anh

8A10,9A10

6A8

 (12)

 

 

 

 

9A10

(1)

 

 

9A10 (4)

 

17

12

Doãn Thị Thu Sang

7A4,9A11 8A9

 (12)

 

 

 

 

8A9

9A11

(3)

 

 

7A4

(4)

 

19

13

Nguyễn Thị Minh

Hương

7A8,8A7 9A6

(12)

 

 

 

 

 

 

 

Tin

7A3,8        (4)

9A6

(4)

 

20

14

Phạm Thị Ngân

7A2,9A8 6A10

(12)

 

 

 

 

9A8

 (1)

 

 

6A10

(4)

NTT6

(1)

18

15

Đỗ Minh Hồng

6A6,7A6

(8)

 

 

 

 

8A3,5,7,8

(8)

 

 

 

 

16

16

Chu Thị Lưu Ly

8A11

 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPT

4+

17

Nguyễn Doãn Minh

6A4

(4)

6A1,3,11

7A1,2,3,9

8A1,2

9A1,2,3

 (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

19

18

Phạm Thị Thu Trang (lý)

7A7

(4)

6A2,9,10

8A4,5

9A4,5,6

 (11)

 

 

 

8A1

 (2)

 

 

7A7

 (4)

NT Lý

(1)

22

19

Đỗ Tuấn Nguyên

 

6A4,5

7A6,10

8A6,7,8,9

9A7,9

 (12)

 

 

 

8A2,10

 (4)

 

 

 

 

16

 

20

Nguyễn Thu Trang

 

6A6,7,8

7A4,5

8A3,10,11

9A8,10,11

(14)

 

 

 

8A4,11

(4)

 

 

 

 

 

18

21

Lưu Phương Diệp

 

 

6A3

8A2,5

9A2,4,10

 (11)

6A3

(2)

 

 

 

Hóa 9A2,4,10

(3)

9A4

(4)

NT Hóa (1)

21

22

Nguyễn Văn Trúc

 

 

8A9,10,11

(6)

7A6,7,8,9,10

(10)

 

 

 

 

 

UVCĐ

16

23

Nguyễn Thu Hường

 

 

6A1,10

8A3,7

9A3,5,

11

(12)

9A10,11(4)

 

 

 

Hóa

9A3,5, 11

(3)

 

 

19

24

Bùi Thị Hạnh

 

 

6A8,11

8A1,6

9A1,6,9

(12)

6A8

(2)

 

 

 

Hóa

9A1,6,9

(3)

6A8(4)

 

21

25

Ngô Thu Thủy

 

 

 

6A2,4,5

8A5,6,7

9A7,8,9

(18)

 

 

 

 

 

 

18

26

Lý Thị Phương Thảo

 

 

 

6A1,11

8A1,2

9A1,2,3

(14)

 

 

 

 

9A1 (4)

NT Sinh,KHTN (1)

19

27

Nguyễn Thị Oanh

 

 

6A2,4,5,

6,7,9

8A4,8

9A7,8

(14)

 

 

 

 

Hóa 9A7,8

 (2)

 

 

16+

28

Lê Hồng Vân

 

 

 

6A6,7,9, 10

8A3,4

9A4,5,6

(18)

 

 

 

 

 

 

18

29

Lãnh Thị Trang

 

 

 

7A1,2,3,

4,5

8A8,9, 10,11

(18)

 

 

 

 

 

 

18

30

Lê  Thị Thanh Hà

 

 

 

 

6A10,11

7A9

8A2

9A2,6,8(17)

 

 

 

7A9 (4)

NT KHXH,

Địa lý

CTCĐ (4)

21+

31

Nông Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

7A1,2,3,4,5,6,7,8

8A8

(17)

 

 

 

 

 

17

32

 Trần Thị Huế

 

 

 

 

6A2,8,9

8A3,4, 11

9A1,10,11

(15)

 

 

 

6A9 (4)

 

19+

33

Cao Thị Thu Hương

 

 

 

 

6A1,3

8A1,6,7

9A3,7,9

(13)

 

 

 

7A7 (4)

 

17+

34

Nguyễn Thùy Ngân

 

 

 

 

6A4,5,6,7

7A10

8A5,9, 10

9A4,5

(17)

 

 

 

 

 

17

35

Lê Thị Hồng Phúc

 

 

 

 

 

6A1,2,3,

4,10,11

7A1,2,3

8,9,10

(12)

 

 

 

NTCN

(1)

13+

36

Dương Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

6A5,6,

7,8,9

7A4,5,

6,7

(9)

 

 

 

 

 

9+

37

Lê Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

Khối 6

(11)

Tin

7A1,2,5,6

(8)

 

NTTin (1)

20

38

Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

 

 

 

 

 

Tin

7A4,7,9,10

(8)

 

 

8+

 

+++++++++++

 

 

   UBND QUẬN HOÀNG MAI

   TRƯỜNG THCS TÂN MAI

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ XÃ HỘI

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022

                                                                                                                                                                                                 Số 1- Áp dụng từ ngày 06/9/2021

 

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

CHỦ NHIỆMTN, HN

CÔNG TÁC KHÁC

TS TIẾT

VĂN

GDĐP

TIẾNG

ANH

LỊCH SỬ

 

GDCD

TD

NHẠC

MĨ THUẬT

TỰ CHỌN

1

Trương Thị An

8A2

9A3

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lí

9

2

Trần Thị Huế

6A9

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4+

3

Cao Thị Thu Hương

8A7

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4+

4

Nguyễn Thị Hải Yến

8A3

9A2

(9)

 

 

8A3

(2)

 

 

 

 

 

9A2

(4)

Tổ trưởng

(3)

18

5

Nguyễn Thị Ái

6A2

7A1

9A4

(13)

 

 

9A4

(1)

 

 

 

 

 

6A2

(4)

NT Văn 9

(1)

19

6

Nguyễn Thị Thơ

6A1

8A4

9A1

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A4

(4)

NT Văn 8

(1)

18

7

Trần Thị Thu Hà (NH)

7A4

8A10

(8)

 

 

7A4,5,6

(6)

 

 

 

 

 

8A10

(4)

 

18

8

Nguyễn Thị Ánh

6A10

8A5

9A5

(13)

 

 

 

9A5

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A5

(4)

NT

Lịch sử

(1)

19

9

Trần Thị Mai Hương

6A3

7A3

9A7

(13)

 

 

 

9A7

(1)

 

 

 

 

 

6A3

(4)

NT Văn 7

(1)

19

10

Nguyễn Phan Quỳnh Anh

6A7

8A9

(8)

 

 

6A9,10,

11

7A1

(5)

 

 

 

 

 

8A9

(4)

 

17

11

Nguyễn Thị Tâm

 

 

 

 

7A2,3,9,10

8A1,2

9A1,2,3,6,8

(17)

 

 

 

 

 

 

 

17

12

Trần Thị Khánh Linh

 

 

 

6A1,2,3,4,5

7A7,8

8A10,11

9A9,10,11

(16)

 

 

 

 

 

 

 

16

13

Nguyễn Thu Uyên

 

 

 

6A6,7,8

8A4,5,6,7,8,9

( 15)

 

 

 

 

 

 

 

15+

14

Phạm Thị Thu Trang

6A11

7A9

8A1

(12)

 

 

 

9A9

(1)

 

 

 

 

6A11

(4)

TKHĐ

TP

NTV6

(3)

20

15

Đỗ Thị Huyền

9A8

8A6

(9)

6A3,4

(2)

 

 

6A3,4

9A4,8

(4)

 

 

 

 

8A6

(4)

NT GDCD

(1)

20

16

Lê Thị Hồng Hạnh

8A11

9A11

(9)

6A8

(1)

 

 

8A7,9,10,

11

9A11

(5)

 

 

 

 

9A11

(4)

 

19

17

Lê Thị Như Mai

7A5

9A9

(9)

 

6A10

(1)

 

 

7A2,5,9

10

(4)

 

 

 

 

9A9

(4)

 

18

18

Trần Thị Thu Hà (PX)

6A6

7A2

9A6

(13)

 

 

 

 

9A6,7

(2)

 

 

 

 

7A2

(4)

 

19

19

Nguyễn Thị Hằng

6A4

6A8

7A6

(12)

 

 

 

7A6,8

(2)

 

 

 

 

6A4

(4)

 

18

20

Nguyễn Hương Giang

7A8

(4)

6A6,7,11

(3)

 

 

6A5,6,7,8,9,10,11

9A3,5

(9)

 

 

 

 

7A8

(4)

 

20

21

Lưu Thị Thu Hiền

7A10

8A8

9A10

(13)

 

 

 

8A5,8

9A10

(3)

 

 

 

 

7A10

(4)

 

20

22

Nguyễn Phương Anh

6A5

7A7

(8)

6A5,9

(2)

 

 

7A1,3,4,7

8A4,6

(6)

 

 

 

 

 

 

6A5

(4)

 

20

 

 

 

23

Nguyễn Thị Hoa Lý

 

6A1,2

(2)

 

 

6A1,2

8A1,2,3

9A1,2

(7)

 

 

 

 

 

Tham vấn học đường

9+

24

Lê Thị Thanh Hà

 

 

7A3

8A9

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

6+

25

Vũ Thị Nga

 

 

6A11

7A1

8A1,2

9A3

(15)

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A3

(1)

7A  1

(4)

 

20

26

Phan Thị Thu Thủy

 

 

6A1,3

7A2

9A1,2

(15)

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A1,2

(2)

 

NT T.Anh

(1)

18

27

Nguyễn Thị Huyền

 

 

6A2,6

8A3,4

9A6

(15)

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A6

(1)

6A6

(4)

 

20

28

Nguyễn Kiều Hường

 

 

6A10

7A8

8A10

9A5,10

(15)

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A5,10

(2)

9A5

(4)

 

21

29

Đào Phương Anh

 

 

6A7

8A6

9A4,8

(12)

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A4,8

(2)

9A8

(4)

 

18

 

 

 

 

 

30

Ngô Thị Bích Hồng

 

 

6A4

7A4

8A8

(9)

 

 

 

 

 

 

8A8

(4)

 

13

31

Nguyễn Thu Huyền

 

 

6A8

7A6,7

8A7

(12)

 

 

 

 

 

 

7A6

(4)

 

16

32

Phạm Thị Tuyết Nhung

 

 

6A5

7A9

8A11

9A9,11

(15)

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

9A9,11

(2)

8A11

(4)

 

21

33

Nguyễn Kim Đồng

 

 

6A9

7A5,10

8A5

9A7

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

34

Trần Thúy Lan

 

 

 

 

 

 

6A10,11

7A3,4,5,6,7,8

(8)

 

 

 

UVCĐ,

Phong trào

 

8+

35

Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

 

 

 

 

6A1,2,9

7A1,2,9,

10

(7)

 

 

 

 

NT Nhạc

(1)

8+

36

Lê Duy Huân

 

 

 

 

 

 

6A3,4,5,6,7,8

Khối 8

(17)

 

 

 

 

17

 

 

 

 

37

Nguyễn Hoàng Hội

 

 

 

 

 

 

 

6A4,5,6

7A1,2,3,4,5,6,7

9A1,2,3

(13)

 

 

 

13+

38

Trần Thị Quỳnh Như

 

 

 

 

 

 

 

6A1,2,3

7A8,9,10

8A1,2,3,4

9A7,8,9,10,11

(15)

 

 

NT MT

(1)

16

39

Nguyễn Thu Huyền

 

 

 

 

 

 

 

6A7,8,9,10,11

8A5,6,7,8,9,10,11

9A4,5,6

(15)

 

 

 

15+

40

Lê Hồng Phong

 

 

 

 

 

6A9,10,11

9A3,4,5,6,7

(16)

 

 

 

 

NT TD

(1)

17

41

Tạ Văn Tiến

 

 

 

 

 

6A5

7A1,2,3,4

8A9,

10,11

(16)

 

 

 

 

 

16

42

Phùng Trí Hướng

 

 

 

 

 

6A1,6,7,8

9A1,2

(12)

 

 

 

 

 

12+

43

Hoàng Anh Sơn

 

 

 

 

 

6A2,3,4

9A8,9,10,11

(14)

 

 

 

 

 

14+

44

Bùi Văn Huỳnh

 

 

 

 

 

7A7,8

8A1,2,3,4,5

(14)

 

 

 

 

 

14+

45

Đặng Phương Thơm

 

 

 

 

 

7A5,6,9,10

8A6,7,8

(14)

 

 

 

 

 

14+

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 52
Tháng 10 : 1.375
Năm 2021 : 20.768