Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2019, tại trường THCS Tân Mai, Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Hoàng Mai đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Bộ đội đặc công 18 tổ chức Chương trình ...