GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Số 147 - Phố Tân Mai - Phường Tân Mai

Email:  c2tanmai-hm@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02438643990

Ban giám hiệu TRƯỜNG THCS TÂN MAI